10 december 2017

669 hits

10 december 2017

Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917.  Diaconaal doen doordacht is een: - Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken- Biedt een actuele theoretische basis Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 
19 november 2017

331 hits

19 november 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.  Uitgever: EburonOpdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
21 augustus 2017

405 hits

21 augustus 2017

Josua van Iperen (1726-1780) - Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting

Van Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd – en dat tot zijn eigen verbittering – nooit benoemd tot hoogleraar. De uitlatingen van van Iperen doen vermoeden dat hij niet zomaar te rubriceren valt onder een bepaalde categorie predikanten: traditioneel, conservatief, liberaal, verlicht.
06 augustus 2017

412 hits

06 augustus 2017

Islam, van nature een vijand?

Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor molsims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, deshumaniserend, atichristelijk of antiwesters.
06 augustus 2017

418 hits

06 augustus 2017

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen

Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.
05 augustus 2017

404 hits

05 augustus 2017

Weerbarstige spiritualiteit - Een inleiding in het denken van Michel de Certeau (1925-1986)

Met dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing en herlezing vraagt en vooral om een zoekende geest.  Een boek dat na een jaar opnieuw opgepakt wil worden om nieuwe perspectieven te openen en het gelezene te herkauwen. Een boek dat in de praktijk oproept wat Certeau met zijn werk beoogde te doen.
05 augustus 2017

367 hits

05 augustus 2017

In stilte - Een filosofie van de afzondering

Jan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.
15 juni 2017

433 hits

15 juni 2017

Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.
11 februari 2017

701 hits

11 februari 2017

Luther. Een mens zoekt God

Herman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).
02 januari 2017

625 hits

02 januari 2017

Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

Jacobs vlucht schets op fascinerende wijze het verhaal van opeenvolgende generaties van één familie, in de periode 1560 tot en met juli 1684.  Het begon allemaal toen Graig Harline (hoogleraar aan Brigham Young University) in Brussel op het dagboek van Jacob Roelands (1633-1683) stuitte, dat gedeeltelijk in geheimtaal geschreven is. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig. Harline besloot de code te kraken en had daar slechts twee dagen voor nodig (dat de sleutel hiertoe, bij nader inzien, al op de kaft van het dagboek stond ontdekte hij pas naderhand). Wat hij las, maakte hem nieuwsgierig.