23 november 2018

109 hits

23 november 2018

Rechtvaardige oorlog - Rechtvaardige vrede

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Deze bundel is het derde deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging. Uitgever: EburonOpdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
29 maart 2018

274 hits

10 december 2017

1357 hits

10 december 2017

Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917.  Diaconaal doen doordacht is een: - Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken- Biedt een actuele theoretische basis Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 
19 november 2017

934 hits

19 november 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.  Uitgever: EburonOpdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
21 augustus 2017

964 hits

21 augustus 2017

Josua van Iperen (1726-1780) - Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting

Van Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd – en dat tot zijn eigen verbittering – nooit benoemd tot hoogleraar. De uitlatingen van van Iperen doen vermoeden dat hij niet zomaar te rubriceren valt onder een bepaalde categorie predikanten: traditioneel, conservatief, liberaal, verlicht.
11 augustus 2017

280 hits

06 augustus 2017

976 hits

06 augustus 2017

Islam, van nature een vijand?

Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.
06 augustus 2017

978 hits

06 augustus 2017

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen

Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.
05 augustus 2017

959 hits

05 augustus 2017

Weerbarstige spiritualiteit - Een inleiding in het denken van Michel de Certeau (1925-1986)

Met dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing en herlezing vraagt en vooral om een zoekende geest.  Een boek dat na een jaar opnieuw opgepakt wil worden om nieuwe perspectieven te openen en het gelezene te herkauwen. Een boek dat in de praktijk oproept wat Certeau met zijn werk beoogde te doen.
05 augustus 2017

769 hits

05 augustus 2017

In stilte - Een filosofie van de afzondering

Jan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.